Utrudnienia na drogach: opolskie

Województwo: opolskie (zmień)
 • 40

  Prudnik ul. Stefana Batorego

  Utrudnienie od 18.791 km na długości 0.300

  Od: 2018-04-24 08:00:00 do: 2018-11-30 11:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.

 • 38

  Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)

  Utrudnienie od 1.270 km na długości 1.480

  Od: 2018-05-28 14:00:00 do: 2018-08-31 15:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.

 • 46

  m. Sidzina

  Utrudnienie od 67.900 km na długości 1.100

  Od: 2018-08-01 09:00:00 do: 2018-08-31 15:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Remont nawierzchni chodnika na odcinku po stronie prawej.

 • 94

  m. Sucha - m. Strzelce opolskie

  Utrudnienie od 209.800 km na długości 4.040

  Od: 2018-08-02 08:00:00 do: 2018-08-18 17:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Podkrzesywanie drzew ze zwyżki. Ograniczona skrajnia drogowa do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.

 • 45

  Racibórz - Opole

  Utrudnienie od 51.370 km na długości 6.541

  Od: 2018-08-06 07:00:00 do: 2019-10-31 15:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na doc. Reńska Wieś - Większyce - Poborszow" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: DW429 do m. Prószków - DW414 do m. Prudnik - DK40 do m. Głogówek - DW416 do m. Głubczyce - DK38 - DW417 Na każdym etapie robót wykonawca ma bezwzględy obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.

 • 11

  obwodnica Kluczborka, wzdłuż m. Ligota Górna

  Utrudnienie od 492.000 km na długości 2.300

  Od: 2018-08-06 08:00:00 do: 2018-09-06 15:00:00

  60

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Odnowa nawierzchni - warstwa wiążąca, ruch kierowany ręcznie.

 • 40

  m. Głogówek

  Utrudnienie od 41.100 km na długości 0.800

  Od: 2018-08-09 08:00:00 do: 2018-08-14 16:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy. Front robót odcinkami po 50 m w terenie zabudowanym i na terenie niezabudowanym. Zestaw roboczy wyposażony jest w żółte sygnały ostrzegawcze umieszczone z przodu i tyłu pojazdu .W miejscu pracy zestawu skrajnia pozioma zostaje ograniczona do min. 3,5m . Dodatkowo na odcinku wykonywanych robót umieszcza się znaki ostrzegawcze A-14(roboty drogowe) i A-12b i A-12c(zwężenie jezdni)

 • 94

  Gr. woj. - Łosiów

  Utrudnienie od 134.772 km na długości 16.228

  Od: 2018-08-13 08:00:00 do: 2018-08-21 16:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Roboty szybkopostępujące - koszenie poboczy.

 • 45

  m. Żużela

  Utrudnienie od 67.816 km na długości 0.000

  Od: 2018-08-13 08:00:00 do: 2018-08-17 16:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Remont barier i gzymsów na przepuście. Na przedmiotowym odcinku skrajnia ograniczona. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót w godzinach od 8.00 do 16.00. Pozostałe godziny bez utrudnień

 • 41

  odcinek Piorunkowice - Rudziczka

  Utrudnienie od 18.700 km na długości 0.500

  Od: 2018-08-13 10:00:00 do: 2018-08-14 15:00:00

  Czas potrzebny na przejechanie odcinka : Pn-Pt: Brak opoźnień | Sb: Brak opoźnień | Nd Brak opoźnień

  Ścinka zawyżonych poboczy gruntowych po stronie prawej.