Komenda Główna Policji odpowiada na najczęściej zadawane przez kierowców pytania

Środa, 19 grudnia 2012 (14:00)

W jakim zakresie dopuszczalny jest tuning samochodów? Czy są jakieś szczegółowe przepisy?
           
Ogólne wymogi techniczne jakie powinien spełniać pojazd uczestniczący w ruchu znajdują się w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm). Szczegółowe warunki techniczne dla określonych rodzajów pojazdów są opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).

Tuning samochodów jest dopuszczalny pod warunkiem jednak, że tuningowane elementy wyposażenia pojazdu posiadają stosowną homologację, a ponadto właściwości tych urządzeń odpowiadają szczegółowym warunkom technicznym. Na przykładzie tylnych lamp zespolonych można powiedzieć, że w pojeździe mogą być zamontowane lampy np. o innym kolorze klosza, aniżeli fabryczny pod warunkiem, że wstawiona lampa spełnia wymogi homologacyjne, a właściwości świetlne ujęte w szczegółowych przepisach są zachowane.

Reklama

Przykładem naruszenia prawa będzie z kolei ,,doposażanie" pojazdu np. w dodatkowe lampy, diody itp. wysyłające światło barwy niebieskiej. Katalog lamp w które pojazd może być wyposażony jest ściśle określony i zamknięty.
 
Czy mogę okleić szyby w pojeździe folią przyciemnianą?
           
Odpowiedź na pytanie nie jest jednoznaczna. Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) w § 8 ust. 5 wskazują m.in., że szyby pojazdu przednie i przednie boczne powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%.

Należy przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach szyby pojazdów są już częściowo przyciemnione i naklejenie folii, choćby o parametrach dopuszczalnych, może spowodować wzrost ograniczenia przepuszczalności do wartości przekraczającej określone wskaźniki.
 
Nałożenie folii należy również rozpatrywać z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz zgodności w zakresie homologacji. § 10 cyt. rozporządzenia określa m.in., że przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniają odpowiednie wymogi homologacyjne.

Folia, którą zamierza Pan okleić szybę została poddana zapewne odpowiednim badaniom i przeszła pozytywnie odpowiednie testy lecz jako wyrób samoistny, podobnie jak szyba w Pańskim samochodzie. Po oklejeniu szyby jej pierwotne parametry, które pozytywnie przeszły proces homologacji, ulegną jednak zmianie. Trudno jest oszacować (gdyż takiego badania Pan nie przeprowadzał) jak zachowa się ta sama szyba z naklejoną folią. W grę wchodzi bezpieczeństwo, a nawet życie użytkownika pojazdu w sytuacji zagrożenia.

Pytanie jakie się nasuwa, a które powinien Pan uwzględnić to: czy naklejenie folii na szybę umożliwi Panu bezpieczne i szybkie wydostanie się z pojazdu w sytuacji awaryjnej np. pożar?          

Czy w głębokim wózku mogę przewieźć noworodka ze szpitala do domu?
 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,,W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym".

Nie wszystkie przepisy zawarte w aktach prawnych w sposób doskonały  i wyczerpujący potrafią odnieść się do wszystkich sytuacji z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym. Dlatego też, w niektórych przypadkach oprócz ścisłego brzmienia przepisu należy kierować się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, uwzględniając cel jakim kierował się ustawodawca tworząc przepis. W tym konkretnym przypadku chodzi o zdrowie, a nawet życie dziecka.

Wyściełaną gondolę stanowiącą nieodłączny element wyposażenia wózka głębokiego, można przyjąć jako inne urządzenie do przewożenia dzieci, niemniej jednak najważniejszą kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka powinna być świadomość kierującego o tym, że przewozi noworodka.

Technika jazdy kierującego pojazdem, a przede wszystkim prędkość, powinna być dostosowana do warunków panujących na drodze.

Należy pamiętać o tym, że ani głęboki wózek, ani nawet nosidełko nie są w stanie w pełni zapewnić ochrony kilkudniowemu dziecku w przypadku wystąpienia zagrożenia na drodze.
 
Czy podając numer rejestracyjny samochodu mogę uzyskać dane personalne właściciela pojazdu?

 
Zgodnie z art. 80c Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) dane lub informacje zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań takim podmiotom jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i inne wyszczególnione w art. 80c ust. 1.

Formalnie, istnieje możliwość udostępnienia powyższych danych, jednak decyzję taką w wyjątkowych sytuacjach podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o art. 80 c ust. 4 cyt. ,, Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust.1-3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes."
           
Kto odpowiada za nie zapięte pasy? Kierujący, czy pasażer? Słyszałem, że kierowca odpowiada również za pasażerów.
 
Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba, która tego obowiązku nie dopełniła. Ponadto informuję, że niezależnie od mandatu, który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908).

Artykuł pochodzi z kategorii: przepisy

Więcej na temat:pytania | odpowiedzialność | policja | KGP